Kategorie
SZYBKIE ZAMAWIANIE
-+
Kategorie

Polecamy

REO AMOS (https://www.reoamos.pl/)

Ogólne warunki handlowe

Informacja o firmie
Siedziba firmy REO AMOS Sp. z o.o. znajduje się w Bielsku-Białej przy ul. Długiej 50. 
Bank Polska Kasa Opieki SA:
PL 47 1240 4142 1111 0000 4826 5229
SWIFT: PKOPPLPW
Oficjalna strona sklepu internetowego REO AMOS Sp. z o.o. znajduje się pod adresem www.reoamos.pl

Na stronie sklepu znajdują się wszystkie produkty objęte ofertą handlową.

Przyjmowanie i realizacja zamówień
Firma prowadzi sprzedaż towarów w swojej siedzibie oraz za pomocą sklepu internetowego. 
Zamówienia od klientów przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo oraz w siedzibie firmy. Przy dokonywaniu zamówień przez stronę internetową klient rejestruje się lub dokonuje zakupu bez rejestracji.
Zamówienia poprzez sklep oraz mail można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godz. na dobę.
Aby założyć konto klienta należy wejść na stronę www.reoamos.pl wypełnić formularz rejestracyjny podać swoje dane, mail i określić hasło. 
Informacje o produktach są podstawą  do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia sprzedaży dochodzi z chwilą realizacji zamówienia.
Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez kupującego wszystkich danych pozwalających zweryfikować klienta oraz odbiorcę towaru.
Z uwagi na obecną sytuację na rynku ceny zawarte na stronie mogą ulec zmianie. W takim przypadku klient będzie poinformowany telefonicznie bądź mailowo. Zmiana ceny powoduje możliwość odstąpienia od umowy lub anulowania zamówienia.

Zmiany w zamówieniach
Klient może dokonywać modyfikacji swojego zamówienia do momentu przygotowania go do wysyłki dzwoniąc lub wysyłając maila na adres reoamos@reoamos.pl

Wszystkie ceny netto i brutto produktów na stronie oraz w gazetkach podawane są w PLN. Nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.  O kosztach dostawy klienci będą informowani telefonicznie bądź za pomocą osobnego maila.

Dostawa 
Towar pakowany jest w paczki lub na paletach i wysyłany  za pomocą firmy spedycyjnej z którą sprzedający ma podpisaną umowę, firmy którą zleci kupujący, lub odbierany przez kupującego z magazynu REO AMOS Sp. z o.o.
W przypadku wysyłki spedycją klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki przy kurierze . W  momencie zauważenia uszkodzeń opakowania należy poinformować o tym fakcie kuriera i spisać protokół szkodowy. Protokół szkodowy razem z formularzem reklamacyjnym  należy przesłać do sprzedawcy na adres reoamos@reoamos.pl

Akcje promocyjne i wyprzedażowe
Firma zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych i wyprzedaży. Akcje te nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach, które zostały złożone przed datą oferty promocyjnej czy wyprzedażowej.

Formy płatności
Klient ma możliwość płatności za towar gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy lub u kuriera bądź w formie przedpłaty. Stali klienci mają możliwość dokonywania płatności przelewem na konto firmy w terminie określonym na fakturze. W przypadku nie zapłacenia faktury w terminie realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu uiszczenia zaległej płatności.

Reklamacje
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego towaru pod adresem reoamos@reoamos.pl lub w formie pisemnej na adres , w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zamówienia.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, ADRES E-MAIL KUPUJĄCEGO, DATĘ ZAWARCIA UMOWY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ REKLAMACJI, NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY, PRZEDMIOT REKLAMACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ŻĄDANIA KUPUJĄCEGO.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Każda reklamacja musi zawierać opis niezgodności z zamówieniem. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie dostarczonych materiałów w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której kupujący zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty pokrywa kupujący. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej w terminie do 14 dni. Nie odesłanie odpowiedzi w terminie skutkuje uznaniem reklamacji.

Gwarancja
Gwarancja udzielana jest na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup towaru i wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Wszelkie sprawy związane z gwarancja oferowanych produktów należy przesyłać na adres: reoamos@reoamos.pl.

Odstąpienie od umowy
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z późn. zm.) klient, który zawarł umowę na odległość  poza siedzibą firmy, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Zwroty nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu należy kierować na adres siedziby firmy. 

REO AMOS SP. z o.o.
Ul. Długa 50
43-309 Bielsko-Biała

Do zwrotu należy dołączyć formularz zwrotu dostępny na naszej stronie internetowej. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący. 

Dane osobowe
Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REO AMOS Sp z o.o. w celu zawarcia oraz realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez sprzedawcę.
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce RODO na stronie www.reoamos.pl.

Postanowienia końcowe
Sprzedający zastrzega sobie prawo regulacji  niniejszych postanowień. Zastrzega sobie również prawo do zmiany ceny towaru w trakcie obowiązywania gazetek promocyjnych w przypadku, gdy dojdzie do zmiany kosztów produkcji, a przede wszystkim cen materiałów, surowców, lub kosztów pracowniczych. Niniejsze postanowienia stanowią składową umów kupna i realizacji zamówień. 
W kwestiach nieuregulowanych  niniejszymi Warunkami, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego odnoszącego się do sprzedaży na rzecz konsumentów, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.