Kategorie
SZYBKIE ZAMAWIANIE
-+
Kategorie

Polecamy

REO AMOS (https://www.reoamos.pl/)

Gwarancja i reklamacja

Gwarancja udzielana jest na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup towaru i wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Wszelkie sprawy związane z gwarancja oferowanych produktów należy przesyłać na adres: reoamos@reoamos.pl.

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności towaru Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego towaru pod adresem reoamos@reoamos.pl lub w formie pisemnej na adres , w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania zamówienia.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, ADRES E-MAIL KUPUJĄCEGO, DATĘ ZAWARCIA UMOWY STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ REKLAMACJI, NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY, PRZEDMIOT REKLAMACJI WRAZ ZE WSKAZANIEM ŻĄDANIA KUPUJĄCEGO.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Każda reklamacja musi zawierać opis niezgodności z zamówieniem. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie dostarczonych materiałów w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której kupujący zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty pokrywa kupujący. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej w terminie do 14 dni. Nie odesłanie odpowiedzi w terminie skutkuje uznaniem reklamacji.

Formularz reklamacji