Nasi goście mogli zapoznać się z oferowanymi przez nas produktami oraz oglądać symulację  likwidacji awarii ekologicznych na powierzchni wodnej przy pomocy zapór sorpcyjnych. Niebezpieczne substancje likwidowane były przez straż pożarną za pomocą sypkiego sorbentu REOSORB. Pokazaliśmy również praktyczne zastosowanie sorbentów na stałej powierzchni.

Dziękujemy Urzędowi Gminy Czernichów i OSP Czernichów za pomoc w organizacji pokazu.